X
تبلیغات
میکروبیولوژی - پروتوزوئر ها

میکروبیولوژی

microbiology

پروتوزوئر ها


 

پروتوزوئرها جانداران یوکاریوتیک تک سلولی هستند که به قلمرو آغازیان تعلق دارند. پروتوزوئرها از نظر ساختمان تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند. این دسته از جانداران ساکن آب و خاک بوده و از ذرات مواد غذایی و باکتریها تغذیه می‌کنند. عده‌ای از آنها بخشی از فلور طبیعی بدن جانداران را تشکیل می‌دهند. مطالعات این جانداران در محدوده علم میکروبیولوژی قرار دارد.

خاک یکی از مخازن عمده میکروارگانیسمها محسوب می‌شود. فراوانترین میکروارگانیسمها در خاک ، باکتریها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیونها باکتری است. در جاهای عمیق تعداد آنها کاهش می‌یابد. قارچها به تعداد کمتر از باکتریها در خاک یافت می‌شوند. شاید مهمترین نقش میکروارگانیسمهای خاک ، شرکت آنها در چرخه‌های بیو- ژئوشیمیایی است که به گردش برخی عناصر شیمیایی در طبیعت کمک کرده و آنها را قابل مصرف می‌سازد. میکروبیولوژیستها در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده‌اند
 

هر پروتوزوئر جاندار کاملیست که همه فعالیت های حیاتی آ در درون یک سلول صورت می گیرد. از آنجا که توده پروتوپلاسمی این جانداران به سلول های مختلف تقسیم نشده است گاهی آنها را بدون سلول هم نامیده اند البته بیشتر محققان برای تاکید بر وجود شباهت های ساختاری فراوان میان آنها و سلول های جانداران پرسلولی نام تک سلولی را ترجیح می دهند.

شاخه پروتوزوئرها جزئی از آغازیان است. این گروه همه یوکاریوت های تک سلولی و جلبک های پر سلولی را به سبب ساختار ساده و رابطه روشن آنها با جلبک های تک سلولی شامل می شود. این گروه بسیار ناهمگن است و برخی از اعضای آن را پیشتر می توان به سلسله های پر سلولی گیاهان ، جانوران و قارچ ها نسبت داد.

 

خصوصیات زیستی این گروه:

1) تک سلولی هستند و بعضی از انواع این گروه کلونی دارند.


2) عموما میکروسکوپی هستند اما بعضی چنان بزرگند که با چشم غیر مسلح نیز دیده می شوند مانند اوگلنا.


3) همه نوع تقارن در آنها دیده می شود بعضی از انواع دارای اشکال تغییرپذیر و برخی دیگر ثابتند.


4) لایه ژرمینال ندارند.( لایه ای که تغییر نمی کند و در جانورنی دیده کی شود که دارای اندام هستند.)


5) فاقد بافت و اندامکند اما اندامک های تخصص یافته دارند. هسته در آنها منفرد یا چندتایی است.


6) پروتوزوئرها صورت های مختلف زندگی آزادی، همسفرگی و انگلی دارند.


7) حرکت توسط پاهای کاذب، مژک، تاژک ویا حرکات مستقیم سلولی صورت می گیرد. بعضی ها هم ثابتند.


8) در بعضی اسکلت خارجی یا داخلی ساده ای وجود دارد اما عموما عریانند.


9) همه روش های تغذیه ای در این گروه دیده می شوند.( اتوترف، هتروتروف، سایروزوئیک ـ از مواد غذایی حل شده در مایع اطراف استفاده می کنند.ـ)

10) این گروه در زیستگاه های آبی و خشکی یافت می شود.

11) تولید مثل در این گروه هم به صورت جنسی و غیر جنسی وجود دارد. تولید مثل غیر جنسی به روش دو تا شدن، جوانه زدن و تشکیل کیست هست.

 

 Phylum protozoa    شاخه تک یاختگان   


1)    Subphylum Mastogophora     زیر شاخه ماستیگوفورا ( تاژکداران) ، فلاژلاتا


 

مثل: اوگلنا:  نمونه ای از یک تکیاخته گیاه مانند است و از جمله تاژکدارانیست که در مباحث جانورشناسی

مقدماتی زیاد مورد مطالعه قرار می گیرد. زیستگاه این تک سلولی نهرها و برکه های آب شیرینیست که گیاه فراوان دارد. این تکیاخته دارای بدنی دوکی شکل می باشد. طول بدن در آنها معمولا 60 میکرون است اما اقسام کوچکتر و بزرگتر هم در بین آن وجود دارد به طور مثال طول بدن اوگلنا اکسی یوریس به 500 میکرون هم می رسد. درست در زیر پوسته خارجی اوگلناها نوارهای پروتئینی و ریزلوله هایی قرار گرفته اند که پلی کول را می سازند. پلی کول ها انعطاف پذیرند اما در اوگلینید های دیگر ممکن است سخت باشد. بخشی مخزن مانند یک تاژک واقع در جلوی بدن خرج می شود. تاژک دیگری که کوتاهتر است نیز در درون همان مخزن قرار دارد. در قاعده هر تاژک یک کنیتوزوم وجود دارد، یک واکوئل ضرباندار هم به مخزن مربوط است. کله سیاه استیگما ظاهرا در برابر نور واکنش می دهد. تعدادی کلروپلاست در درون سیتوپلاسم وجود دارد و رنگ سبز جاندار را سبب می شود. اجسام پارامیسون به شکل های مختلف در بدن جاندار وجود دارد که منبع ذخیره توده های نشاسته ای و غذایی است. تغذیه اوگلنا اتوتروفی است اما اگر این جانور در تاریکی بماند سابوزوئیکی می شود و موادغذایی را از سطح بدن جذب می کند. اوگلنا به روش دو تا شدن تکثیر میابد و در شرایط نامناسب تشکیل کیست می دهد   

1)    Subphylum ciliata سیلیاتا ( مژکداران)     

مثل: پارامسی  


1)    Subphylum Sarcodinnea   سارکودینا 1)    Subphylum Sporozoa    اسپور داران ( هاگداران)


Phylum Porifera اسفنج ها

 پست ترین تک سلولی ها هستند. اندازه آن ها از  چند میلی متر تا چند متر متغیر است. اسفنج ها در آب های شور و اعماق مختلف یافت می شوند. و تنها یک راسته از این جانوران در آب شیرین زیست می کنند. معمولاً خود را به سنگ ها و اجسام جامدی که در آب وجود دارند می چسبانند. بافت مشخصی ندارند


Phylum Coelenterata مرجانیان

جز شاخه کیسه تنان هستند. از اسفنج ها پیشرفته ترند. 

بافت مشخصی دارند؛ دو لایه رویشی یا سلولی دارند: 1. لایه داخلی، 2. لایه خارجی.


+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مهر 1389ساعت 10:53  توسط sogand  |